Spotkanie z Sekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowa - relacja

2 października br. przedstawiciele Lewiatana spotkali się z Józefą Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Tematem spotkania był rozwój pielęgniarstwa w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z opieką długoterminową.

W trakcie spotkania przedstawiono propozycję zmian w zakresie koncepcji opieki długoterminowej, która spotkała się z zainteresowaniem ze strony przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Ustalono, że prace będą na roboczo kontynuowane, a po analizie możliwe jest również przeprowadzenie pilotażu w tym zakresie. Drugi temat spotkania dotyczył kwestii medycyny szkolnej i możliwości związanych z uatrakcyjnieniem pracy pielęgniarek.

W spotkaniu udział wzięli: dr Dobrawa Biadun, dr Maciej Piróg oraz przedstawicielki Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan.