Środkowoeuropejskie Forum Zarządzania Internetem - zaproszenie

W imieniu Minister Anny Streżyńskiej, Sekretarza Stanu i Pełnomocnika Rządu Krzysztofa Szuberta oraz Komitetu Sterującego IGF Polska-Forum Cyfrowego Rozwoju mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Środkowoeuropejskim Forum Zarządzania Internetem, które odbędzie się 21 listopada 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (Wybrzeże Kościuszkowskie 20).

Podczas Forum będzie można posłuchać wystąpień i podyskutować na tematy obejmujące swobodny przepływ danych, blokowanie stron internetowych, sieci 5G, cyberbezpieczeństwo, rozwój technologii FinTech, a także kompetencje cyfrowe i zasady odpowiedzialności pośredników internetowych. Program Forum oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie wydarzenia: https://igf.nask.pl.

Program Forum współtworzony jest przez wszystkie środowiska: administrację, biznes, organizacje pozarządowe i techniczne oraz świat nauki. Sesje konferencyjne przygotowywane są przez samych interesariuszy na zaproponowane przez nich tematy. Zgodnie z podstawową zasadą zarządzania Internetem dyskusja w trakcie Forum będzie prawdziwie wielostronna, angażująca wszystkich zainteresowanych zarówno na widowni jak i po stronie przemawiających. Tegoroczna konferencja nabierze dodatkowo wymiaru regionalnego. Partnerami Forum są bowiem, poza ICANN, który od wielu już lat promuje w Polsce zarządzanie Internetem, również instytucje i organizacje z Czech, Węgier i Słowacji. Z uwagi na udział gości z zagranicy zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne konferencji na języki polski i angielski.

Udział w Forum jest bezpłatny. Rejestracji proszę dokonywać za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej wydarzenia.