Szefowa RDS prosi prezydenta o interwencję dotyczącą SN

Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego w liście do prezydenta Andrzeja Dudy prosi go o interwencję w związku z tym, że projekt ustawy o Sądzie Najwyższym nie trafił do konsultacji w Radzie Dialogu Społecznego.

W liście, który został dziś wysłany do prezydenta Andrzeja Dudy przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego napisała: „Przekazuję wspólne wystąpienie reprezentatywnych organizacji pracodawców i związków zawodowych wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i sposobu jego procedowania.

Na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego z udziałem Pana Prezydenta, które odbyło się 19 czerwca 2017 r. mówił Pan, że kiedy ważna ustawa nie trafia do konsultacji do RDS, to wtedy chce być Pan o tym poinformowany i wtedy podejmie Pan interwencję. Właśnie mamy do czynienia z taką sytuacją. Poselski projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym jest kolejnym aktem prawnym, kluczowym dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce, który jest procedowany z pominięciem konsultacji społecznych, w tym z pominięciem Rady Dialogu Społecznego. W związku z tym czuję się w obowiązku poinformowania Pana Prezydenta o tej sytuacji i liczę na Pana interwencję, która doprowadzi do poszanowania Rady Dialogu Społecznego i jej uprawnień w zakresie konsultacji projektów aktów prawnych".

Konfederacja Lewiatan