Szkolenia: Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce

Zapraszamy na szkolenia w Zielonej Górze i w Białymstoku. Celem szkoleń jest podniesienie wiedzy na temat podstawowych zagadnień dotyczących PPP wśród pracowników instytucji publicznych szczebla regionalnego i lokalnego.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego i jednostek podległych zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu PPP, w tym w szczególności decydentów, osoby zajmujące się inwestycjami, infrastrukturą, pozyskiwaniem środków unijnych, zamówieniami publicznymi czy też obsługą prawną.

Program każdego szkolenia będzie obejmował m.in.: działania administracji rządowej w obszarze PPP, czym jest PPP, fakty i mity dotyczące realizacji przedsięwzięć PPP, podstawowe uwarunkowania prawne i finansowe, przygotowanie do realizacji projektów PPP, doświadczenia krajowe i regionalne w obszarze PPP. Na szkoleniach prezentowane będą przykłady regionalnych przedsięwzięć realizowanych lub planowanych w formule PPP.

Pobierz plik:

Informacja prasowa nt. szkoleń regionalnych (PDF 400 KB)

Agenda szkoleń regionalnych (PDF 526 KB)

Regulamin szkoleń regionalnych (PDF 416 KB)

 

18-19 września 2017 r.           Zielona Góra         Hotel Amadeus, ul. Jedności 87A

25-26 września 2017 r.           Białystok              Hotel Ibis Styles, Aleja Piłsudskiego 25

 

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

 

 ***

Projekt „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Projekt oferuje pakiet bezpłatnych działań, takich jak: szkolenia, warsztaty, wizyty i misje studyjne, debaty. Powstaną też wytyczne dotyczące realizacji projektów PPP oraz bezpłatny specjalistyczny kwartalnik poświęcony PPP.

Rolę wiodącą w projekcie pełni Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju, z którym jako partnerzy współpracują: ogólnopolskie stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego - Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich, organizacja zrzeszająca przedsiębiorców - Konfederacja Lewiatan oraz organizacja pozarządowa - Fundacja Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.