Telewizje proszą Brukselę o pomoc w sprawie abonamentu

Związek Pracodawców Prywatnych Mediów, członek Konfederacji Lewiatan i sześć innych organizacji branżowych, wystosowali list do Komisji Europejskiej z prośbą o interwencję w sprawie przepisów dotyczących pobierania abonamentu RTV dla mediów publicznych. Zdaniem pracodawców nowe przepisy są niezgodne z prawem unijnym.

Nowelizacja ustawy abonamentowej zakłada, że dostawcy usług płatnej telewizji mieliby obowiązek przekazania Poczcie Polskiej istotnej części baz danych o klientach (abonentach telewizji płatnej). Celem tej regulacji ma być umożliwienie Poczcie ustalenie, kto nie opłaca abonamentu.

- Skala potencjalnych naruszeń prawa UE w przygotowanym projekcie nowelizacji jest tak duża, że znalazłby się on z pewnością w kręgu zainteresowania Komisji Europejskiej - uważa Krzysztof Kajda, szef departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan.

- Kluczowa jest jednak szybkość reakcji w tej sprawie, bowiem skutki wejścia w życie proponowanych zapisów będą miały nieodwracalny charakter. Projekt zakłada, że w terminie 60 dni od jego wejścia w życie dostawcy usług telewizji płatnej zobowiązani będą do przekazania danych osobowych swoich abonentów spółce Poczta Polska SA, na potrzeby dokonania od nich poboru opłaty abonamentowej, a to właśnie z przekazaniem tych danych związane jest naruszenie prawa UE - dodaje Krzysztof Kajda.

Przedstawiciele operatorów wskazują, że projekt nowelizacji musi podlegać notyfikacji UE, narusza też unijną zasadę neutralności technologicznej i generuje dla nich wysokie koszty przystosowania systemów informatycznych do zadań wyszczególnionych w projekcie ustawy.

Stanowisko wysłane do Komisji Europejskiej

Konfederacja Lewiatan