UKE otwiera się na dialog w sprawie e-sprawozdawczości

25 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej odbyło się spotkanie firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan z kierownictwem Departamentu Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego UKE. Konfederacja Lewiatan zainicjowała tym samym powrót do istotnego dla przedsiębiorców tematu realizacji inicjatywy e-sprawozdawczość, służącej eliminowaniu powtarzających się obowiązków sprawozdawczych adresowanych do przedsiębiorców.

Na początku spotkania przedstawiony został zarys koncepcji zmian w obszarze sprawozdawczości, zaproponowanych przez Konfederację Lewiatan w stanowisku z października 2016 r. Propozycja dotyczyła stworzenia jednego źródła danych/platformy danych (idealnie UKE), gromadzonych na podstawie formularzy przesłanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, z którego mogłyby korzystać inne organy (np. GUS, UOKiK). Celem zmian było również dążenie do odciążenia przedsiębiorców w zakresie realizacji powtarzających się obowiązków sprawozdawczych.

UKE w toku spotkania wyraziło wolę współpracy z przedsiębiorcami, zmierzającej w kierunku realizacji części postulatów prezentowanych przez KL. Przedstawiony został również plan działania Urzędu, zakładający zmiany w trzech obszarach:

a) Wdrożenie PUE ("Platformy Usług Elektronicznych"), która miałaby za zadanie zapewnić dostęp do e-usług świadczonych przez UKE. Ideą jest stworzenie jednego "okienka"/miejsca logowania, pozwalającego przedsiębiorcy na kontakt z UKE.
b) Integracja SIIS (System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej) z PUE i odejście od dwóch różnych systemów logowania.
c) Rozwój PIT (Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji) - gromadzącego informacje pozwalające operatorom telekomunikacyjnym podjąć decyzję na temat inwestycji. Projekt jest na razie w fazie 1.0.Planuje się udoskonalenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej PIT.

UKE na obecnym etapie dokonuje przeglądu zakresu danych jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni przekazują do GUS. Docelowo UKE zamierza pełnić rolę centrum gromadzenia danych, które będą udostępniane GUS. W kolejnym etapie ma dojść do przeglądu formularzy UKE pod kątem adekwatności i zakresu zbierania danych dla celów sprawozdawczości. W tym zakresie UKE planuje szerokozakrojone konsultacje ze środowiskiem przedsiębiorców, które zostaną zainicjowane prawdopodobnie latem tego roku. Celem UKE jest także przejście na sprawozdawczość w pełni cyfrową.
UKE zapewniło , że będzie blisko współpracować z Ministerstwem Cyfryzacji oraz przedsiębiorcami w zakresie realizacji e-sprawozdawczości.

W spotkaniu uczestniczyła ekspertka Konfederacji Lewiatan Aleksandra Musielak

Konfederacja Lewiatan