W stronę przejrzystych i konkurencyjnych zamówień publicznych

Zamówienia publiczne to istotny element gospodarki. Wartość polskiego rynku zamówień publicznych to co roku ponad sto miliardów złotych (od 6 do nawet 10% PKB). Jednocześnie, jest to obszar wskazywany, jako jeden z najbardziej zagrożonych korupcją i innymi nadużyciami - przez Komisję Europejską oraz rodzime instytucje takie jak Najwyższa Izba Kontroli czy Centralne Biuro Antykorupcyjne.

 

W imieniu organizatorów 1 marca zapraszamy na konferencję, w której udział wezmą:

  • Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli
  • Grzegorz Makowski, dyrektor programu Odpowiedzialne Państwo, Fundacja im. Stefana Batorego
  • Piotr Markowski, portal Zamówienia 2.0, współtwórca Barometru Ryzyka Nadużyć w zamówieniach publicznych
  • Hubert Nowak, w-ce prezes Urzędu Zamówień Publicznych
  • Jolanta Pawluk, dyrektor projektu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  • Mirosław Pol, z-ca dyrektora Centralnego Biura Zamówień, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  • Ewa Stankiewicz, z-ca dyrektora Departamentu Postępowań Przetargowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Fundacja im. Stefana Batorego od lat podejmuje działania na rzecz poprawy jakości życia publicznego i ograniczania korupcji. Dlatego we współpracy z portalem Zamówienia 2.0, Government Transparency Institute (Budapeszt) i Transparency International (Berlin) podjęłą dwie inicjatywy których celem jest przeciwdziałanie korupcji w systemie zamówień publicznych. Przygotowała Barometr Ryzyka Nadużyć w zamówieniach publicznych oraz zaangażowała się w pilotaż "paktów uczciwości" (integrity pacts).

Na tle doświadczeń i działań Fundacja chce pobudzić debatę o potrzebie zwiększenia przejrzystości zamówień publicznych, kierunkach zmian w prawie i możliwościach praktycznego przeciwdziałania nadużyciom w tej sferze, w ramach aktualnych uwarunkowań instytucjonalno-prawnych.

PROGRAM KONFERENCJI

REJESTRACJA

Udział w konferencji jest bezpłatny.