Wspólna deklaracja współpracy biznesu Polski i Ukrainy

Udział Ukrainy w polskiej wymianie handlowej wynosi ok. 1,5 proc. i jest 18 razy mniejszy niż udział Niemiec. Kijów jest naszym 16 partnerem handlowym, a powinien być w pierwszej trójce . Kuleją wzajemne inwestycje - powiedział Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, w czasie VI Dnia Ukraińskiego Biznesu, którego współorganizatorem była Konfederacja Lewiatan. Polscy pracodawcy podpisali deklarację współpracy ze Zrzeszeniem Ukraińskiego Biznesu w Polsce.

W czasie konferencji zastanawiano się, co zrobić, żeby lepiej wykorzystać ogromny potencjał wymiany handlowej między naszymi krajami. Wiceminister Jerzy Kwieciński podkreślił, że pomoże w tym układ stowarzyszeniowy między Ukrainą i Unią Europejską. Jeszcze na początku lat 90-tych trzy czwarte polskiej wymiany handlowej trafiało na Wschód. Właśnie dzięki umowie stowarzyszeniowej z UE powoli zaczęliśmy wchodzić na rynek unijny. Teraz już ok. 80 proc. naszego eksportu trafia na Zachód. Podobnie może być w przypadku Ukrainy.

W 2016 roku wymiana handlowa między Polską i Ukrainą, po okresie stagnacji, wzrosła o 16 proc. W pierwszym kwartale br. wzrost ten sięgnął już 39 proc., co dobrze wróży na przyszłość. W dalszym ciągu na niskim poziomie są wzajemne inwestycje, chociaż w ostatnim czasie powoli wzrastają. Nie sprzyja im nadal wysokie ryzyko polityczne na Ukrainie.

Mykhailo Titarczuk, wiceminister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy zapewniał, że rząd ukraiński robi wszystko, żeby zachęcić firmy do inwestycji. Niedługo będzie przyjęta ustawa, która ułatwi inwestycje zagraniczne. - Państwo nie chce przeszkadzać biznesowi. Rozwój gospodarczy jest priorytetem rządu - powiedział wiceminister.

Piotr Ciarkowski, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie do największych barier, które utrudniają prowadzenie biznesu i inwestowanie w tym kraju zaliczył: źle funkcjonujące sądownictwo, korupcję, ustawiane przetargi publiczne i „zatkaną" granicę polsko-ukraińską.

W czasie konferencji, Konfederacja Lewiatan i Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce, podpisali deklarację współpracy. Lech Pilawski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan zapewnił, że polscy przedsiębiorcy nie tylko chcą eksportować swoje produkty na Ukrainę, ale również inwestować. Postrzegają ten kraj jako ogromny rynek, z wielkim potencjałem na przyszłość.

- Dla polskich firm bardzo istotne są informacje o tym jak funkcjonuje biznes na Ukrainie, jakie są ułatwienia dla inwestorów, jak ograniczyć ryzyko. Nasz biznes bardzo chętnie podzieli się doświadczeniami z przedsiębiorcami ukraińskimi, np. dotyczącymi ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wspieraniu innowacji, czy też współpracy z Brukselą - powiedział Lech Pilawski.

W czasie forum gospodarczego, w trakcie kilku paneli, dyskutowano m.in. o ukraińskiej infrastrukturze transportu i logistyki, reformach w tym kraju, atrakcyjności Ukrainy przez pryzmat regionów, o różnych sektorach gospodarki interesujących dla inwestorów.

Gośćmi konferencji byli też. m.in.: Jerzy Szmit, wiceminister infrastruktury i budownictwa, Nadija Kaznaczeyeva, wiceminister infrastruktury Ukrainy, Yaroslav Romanchuk, prezes Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce, Maciej Wroński, prezes zarządu Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska.

Organizatorem Dnia Ukraińskiego Biznesu byli Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce i EUCON Międzynarodowe Centrum Prawnicze. Współorganizatorem była Konfederacja Lewiatan.

Wspólna deklaracja o współpracy

Konfederacja Lewiatan