Współpraca szkół zawodowych z biznesem

28 listopada w ramach Europejskiego Tygodnia Kształcenia i Szkolenia Zawodowego firma Nestlé wspólnie z partnerami: Konfederacją Lewiatan, Ambasadą Szwajcarii, Ambasadą Austrii oraz Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą zorganizowała warsztat poświęcony współpracy szkół zawodowych z biznesem. Konsultacje wpisują się w szeroki kontekst działań budujących społeczność firm zaangażowanych w tworzenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami.

Spotkanie miało na celu integrację środowiska firm z przedstawicielami szkół i centrów kształcenia praktycznego. Sesje warsztatowe były doskonałą okazją do wymiany dobrych praktyk oraz diagnozy kluczowych barier rozwoju współpracy biznesu z instytucjami szkolnictwa zawodowego. W trakcie wystąpienia wprowadzającego Grzegorz Baczewski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan zwrócił uwagę, na fakt, że kształcenie zawodowe dostosowane do potrzeb biznesu jest podstawą rozwoju gospodarczego.

- Efektywnie działający system kształcenia dualnego, nie może być tworzony tylko przez szkoły. Potrzebne jest stworzenie warunków do angażowania firm w proces definiowania podstaw programowych i realizacji praktycznej nauki zawodu w zakładzie pracy. Potrzebne są też działania systemowe, realizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, promujące kształcenie zawodowe wśród uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców. Obecnie ścieżka rozwoju zawodowego w oparciu o kształcenie zawodowe jest gwarancją zatrudnienia. Firmom brakuje wykwalifikowanych pracowników z praktycznym doświadczeniem - stwierdził.

Uczestniczy warsztatu wspólnie zgodzili się, że potrzebne jest stworzenie centrów doradztwa zawodowego, w których osoby poszukujące informacji o tym, jaką ścieżkę rozwoju wybrać dostałyby kompleksowe wsparcie. Wszyscy podkreślali, że osoby zajmujące się doradztwem zawodowym powinny być lepiej wynagradzane, gdyż ich działalność kluczowa jest dla budowania przyszłych kadr będących podstawą rozwoju gospodarczego. Wyzwaniem dla systemu kształcenia zawodowego, szczególnie w kontekście Gospodarki 4.0 jest też szkolenie kadry dydaktycznej, która powinna mieć bliski kontakt z biznesem. Ważne jest także przygotowanie pracodawców do włączania się w proces układania podstaw programowych. Obecnie niewielu przedstawicieli firm wie jak modyfikować program kształcenia, tak aby odpowiadał na przyszłe potrzeby kadrowe biznesu.

Konfederacja Lewiatan