Z min. Magierowskim (MSZ) o umowach o wolnym handlu

26 lipca br. Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan oraz prezes Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego, spotkała się z Markiem Magierowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, odpowiedzialnym za dyplomację ekonomiczną oraz politykę azjatycką i amerykańską.

Głównym tematem spotkania była współpraca Konfederacji Lewiatan z Ministerstwem w ramach prac merytorycznych i promocji umowy o partnerstwie gospodarczym i wolnym handlu między UE a Japonią (EU-Japan EPA), która otrzymała polityczną zgodę Komisji Europejskiej i rządu japońskiego trzy tygodnie temu. Henryka Bochniarz omówiła także agendę sprawę międzynarodowych istotnych dla przedsiębiorców polskich (takich jak wpływ Brexitu na funkcjonowanie firm, kwestie patriotyzmu gospodarczego, inwestycji zagranicznych), a także wspólne działania na poziomie europejskim (Lewiatan jest jedyną polską organizacją pracodawców ze stałym biurem w Brukseli).

Prezydent Bochniarz oraz minister Magierowski zgodzili się, że istnieje potrzeba edukacji polskich przedsiębiorców o korzyściach płynących z umów o wolnym handlu oraz zapowiedzieli stałą współpracę w tej kwestii.