Zakaz handlu w niedziele wymaga notyfikacji

Zdaniem resortu spraw zagranicznych konieczna jest notyfikacja Komisji Europejskiej projektu ustawy ograniczającego handel w niedziele, ponieważ przewiduje on objęcie zakazem handlu w wyznaczonych dniach sprzedaży w sklepach i platformach internetowych. Konfederacja Lewiatan sygnalizowała, że tej procedury nie da się obejść.

Ponieważ handel elektroniczny stanowi usługę społeczeństwa informacyjnego, tego rodzaju zakaz może zostać uznany za zasadę dotyczącą usług społeczeństwa informacyjnego, a w takim przypadku konieczna byłaby notyfikacja projektu zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 i 6 dyrektywy 2015/1535.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwraca także uwagę, że projektodawcy nie przedstawili analizy wpływu zakazu handlu na obrót produktami krajowymi i produktami pochodzącymi z innych państw członkowskich, wobec czego nie można przeprowadzić oceny zgodności projektu z art. 34 TFUE. Brak takiej analizy powoduje ryzyko, że w przypadku gdyby skutki zakazu okazały się bardziej dotkliwe dla produktów zagranicznych konieczne będzie wykazanie, że jest to uzasadnione i proporcjonalne w stosunku do przyjętego przez projektodawcę celu (art. 36 TFUE).

- Opinia MSZ potwierdza argumenty prezentowane podczas prac legislacyjnych przez stronę społeczną, że projekt zawiera regulacje wymagające przeprowadzenia procedury notyfikacyjnej. Piłeczka jest po stronie marszałka Sejmu. To od niego zależy czy rozpocznie procedurę notyfikacyjną czy też pozwoli na kontynuację prac legislacyjnych. Przypominam, że rok temu mieliśmy podobną sytuację z ustawą o podatku od sprzedaży detalicznej. Wydana wtedy przez MSZ opinia wskazywała na ryzyka związane z uchwaleniem ustawy oraz bardzo prawdopodobne zakwestionowanie jej przez Komisję Europejską. Sejm ustawę uchwalił i po kilku tygodniach Komisja Europejska wszczęła procedurę zawieszającą pobór podatku. Sejm już dwukrotnie musiał zawieszać jego pobór - na kolejny rok. Pytanie, czy decydenci wyciągną wnioski z negatywnych doświadczeń związanych z tamtą ustawą - mówi Krzysztof Kajda, radca prawny, dyrektor departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan.

Drugie czytanie projektu w Sejmie zaplanowano na najbliższy czwartek.

Konfederacja Lewiatan