Zespół RDS o niższych składkach na ZUS dla małych firm

W czasie posiedzenia zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, 25 maja br., omawiano projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Celem tych projektów ustaw jest obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne od osób prowadzących działalność gospodarczą i uzyskujących przychody roczne poniżej 30-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2017 jest to 60 tys. zł).

Związki zawodowe krytycznie odniosły się do propozycji zmian i uzależniły ich ewentualne poparcie od tego, czy rząd wprowadzi regulacje ograniczające możliwości wymuszania przez pracodawców na pracownikach samozatrudnienia.

Strona pracodawców poparła zmniejszenie obciążenia przedsiębiorców uzyskujących małe dochody, zwracając jednak uwagę na potrzebę zachowania zasad równej konkurencji między przedsiębiorcami oraz na konieczność utrzymania zasad proporcjonalności płaconych składek i uzyskiwanych świadczeń socjalnych. Chodzi o to, aby osoby płacące zmniejszone składki na ZUS miały również proporcjonalnie zmniejszone świadczenia emerytalne, zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych.

W obradach zespołu uczestniczyli wiceminister Jadwiga Emilewicz i dyrektor Janusz Cieszyński z Ministerstwa Rozwoju. Zadeklarowali oni, że resort rozwoju uwzględni uwagi zgłoszone przez związki zawodowe i organizacje pracodawców, zachowując istotę projektu i ponownie przedstawi go do konsultacji w RDS.

Na posiedzeniu zespołu Konfederację Lewiatan reprezentował Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu.

Konfederacja Lewiatan