Doświadczenia Estonii w tworzeniu społeczeństwa cyfrowego

Jacek Krawczyk, przewodniczący grupy pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, Tomasz Tamsar, dyrektor generalny Estońskiej Konfederacji Pracodawców i Oliver Vaartnou z zarządu Estońskiej Izby Handlu i Przemysłu podczas otwarcia seminarium zwrócili uwagę na wyjątkowe doświadczenia Estonii w tworzeniu społeczeństwa cyfrowego.

O skutkach społecznych i gospodarczych uruchomionych platform cyfrowych do obsługi obywateli, przedsiębiorców, świadczenia usług zdrowotnych, elektronicznego głosowania i wielu innych mówiła minister gospodarki i infrastruktury Kadri Simson.

O dobrych praktykach cyfrowej Estonii dyskutowali Janinę Viskari z Finnish Digital Services, Marek Helm z Nortal Ltd. i Merle Maigre z NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence.

O perspektywach Jednolitego Rynku Cyfrowego rozmawiali Siim Sikkut z ministerstwa gospodarki i komunikacji Estonii, Urlich Samm, sprawozdawca opinii EKES „European Gigabit Society" i Frederick De Backer z Telefonici.

Konfederacja Lewiatan