Nie ma dialogu o przyszłości ochrony zdrowia

Dzisiaj rząd ma zająć się projektem ustawy dotyczącym zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia. Zmianom w służbie zdrowia poświęcone będzie też posiedzenie Zespołu Usług Publicznych Rady Dialogu Społecznego. Wezmą w nim udział przedstawiciele rządu, związkowcy, pracodawcy, samorządowcy, protestujący lekarze.


Komentarz dr Dobrawy Biadun, ekspertki Konfederacji Lewiatan

Po pierwsze, projekt ustawy, który ma przyjąć rząd nie był konsultowany z osobami zainteresowanymi zmianami w ochronie zdrowia, co uniemożliwia ocenę jego realności i zasadności proponowanych rozwiązań.

Po drugie, z doniesień prasowych wynika, że w 2018 r. na ochronę zdrowia ma być przeznaczone 4,67 proc. PKB. Co to zatem za wzrost skoro wszyscy, łącznie z przedstawicielami rządu, wskazują, że dziś jest 4,7 proc. PKB?
Po trzecie, skoro to jest taki wspaniały projekt dlaczego na nadzwyczajnym posiedzeniu prezydium RDS minister nic na jego temat nie powiedział?

Tylko te trzy argumenty pokazują, że dziś nie ma dialogu o przyszłości finansowania ochrony zdrowia. A sytuacja staje się naprawdę dramatyczna. Najniższa w Europie liczba lekarzy i pielęgniarek przypadająca na 100 tys. mieszkańców (a do tego średnia wieku przekraczająca 50 lat), kolejki do specjalistów, starzejące się społeczeństwo. To wszystko może spowodować, że w najbliższych latach może dojść do najpotężniejszego kryzysu - braku możliwości leczenia.

Niestety, kwestia naprawy sposobu finansowania zdrowia jest od lat odsuwana. Nie mamy żadnego programu pokazującego do czego chcemy dojść. To skutkuje fragmentaryzacją systemu i wprowadzaniem zmian tam, gdzie jest to niezbędne. Potrzebujemy podjęcia natychmiastowych działań, które pokażą ścieżkę dojścia do efektywnego systemu, skoncentrowanego na pacjencie.

Obawiam się, że sama informacja o zwiększaniu nakładów, bez pokazania na co środki będą wydawane, nie wprowadzi tak potrzebnego przełomu. Koniecznym jest wytyczenie jasnego harmonogramu działań opartych na następujących kryteriach: wzmocnienie roli podstawowej opieki zdrowotnej, przekierowanie opieki szpitalnej do opieki specjalistycznej, wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów, w tym podmiotów prywatnych, rozpoczęcie prac nad dodatkowymi ubezpieczeniami zdrowotnymi.

Konfederacja Lewiatan