Wątpliwości dotyczące wartości dodanej nowej europejskiej e-karty usług

19 października w Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu BusinessEurope ds. Rynku Wewnętrznego, na którym obecni byli przedstawiciele pracodawców, w tym Konfederacji Lewiatan, a także urzędnicy Komisji Europejskiej odpowiedzialni za wdrażanie tzw. pakietu usługowego.

Dyskusja na temat pakietu dotyczyła jego czterech elementów: nowej europejskiej e-kartę usług, oceny proporcjonalności krajowych przepisów dotyczących usług świadczonych w ramach wolnych zawodów, wytycznych na temat krajowych reform w zakresie regulacji zawodów, a także lepszych zasad w zakresie powiadamiania o projektach przepisów krajowych w dziedzinie usług.

Ocena propozycji KE z punktu widzenia firm jest pozytywna, natomiast wątpliwości budzi e-karta i jej ewentualna „wartość dodana". Pracodawcy zauważają, że nowe przepisy powinny skupić się nie tylko na ograniczeniu barier administracyjnych, ale także wprowadzeniu pewnych wspólnych dla całej UE regulacji. Przedstawiciele Komisji zdają sobie sprawę, że projekt mógłby być bardziej ambitny, jednak jest to pierwszy krok w dobrym kierunku.

Na spotkaniu omówiono także tzw. The Single Market Information Tool (SMIT), czyli propozycję Komisji, której konsekwencją będzie obowiązek przekazywania przez firmy KE wrażliwych danych dotyczących swojej działalności, w celu zwalczania nieuczciwych praktyk na unijnym wspólnym rynku. Przedsiębiorcy, podkreślając wagę i korzyści jego prawidłowego funkcjonowania, zwracają uwagę na brak proporcjonalności takiego rozwiązania i ostro się mu sprzeciwiają.

BusinessEurope przedstawił także stan prac w zakresie tzw. pakietu mobilności, mobilności niskoemisyjnej oraz strategii cyberbezpieczeństwa.