Europejscy pracodawcy o przyszłości Europy

Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan wraz z prezydentami organizacji pracodawców wchodzących w skład BusinessEurope dyskutowali o przyszłości Unii Europejskiej, kwestiach związanych z Brexitem oraz stosunkami międzynarodowymi.

5 maja br. na Malcie odbyła się Rada Prezydentów BusinessEurope, największej organizacji pracodawców w Europie. Jedynym polskim członkiem organizacji jest Konfederacja Lewiatan. Spotkanie rozpoczęła dyskusja na temat polityki przemysłowej UE oraz zakresu i roli europejskiego filaru praw socjalnych. Europejscy przedsiębiorcy zgodnie zauważyli, że strategicznym zadaniem Komisji Europejskiej powinno być tworzenie nowych miejsc pracy, a nie mnożenie regulacji.

Tematem rozmów były też ważne wydarzenia polityczno-ekonomiczne w państwach członkowskich, takie jak rezultat pierwszej rundy wyborów prezydenckich we Francji czy niepokojące wyniki referendum konstytucyjnego w Turcji i jej przyszłe miejsce w relacjach zagranicznych Unii Europejskiej. W trakcie spotkania przyjęto scenariusz biznesowy dotyczący przyszłości Unii Europejskiej, w odpowiedzi na 5 scenariuszy przedstawionych w Białej Księdze Komisji Europejskiej.

Jako kluczowe obszary działania UE pracodawcy wskazali: jednolity rynek, handel zagraniczny (przede wszystkim podpisanie umowy o wolnym handlu z Japonią, umowy o ochronie wzajemnych inwestycji z Chinami oraz pogłębienie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi), a także głębszą współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i polityki migracyjnej.

Istotnym elementem posiedzenia Rady było także przyjęcie wspólnego stanowiska ws. Brexitu. BusinessEurope postuluje zachowanie relacji z Wielką Brytanią na poziomie możliwie zbliżonym do obecnego, tj. wypracowanie wszechstronnej umowy o wolnym handlu, która umożliwiłaby przedsiębiorcom unijnym i brytyjskim zachowanie okresu przejściowego na rozsądnych i przewidywalnych zasadach.

Najważniejszym przesłaniem dla poszczególnych społeczeństw w Europie powinna być jednak przede wszystkim solidarność w trudnym czasie i trwanie przy wartościach, które pomogły zbudować jedność europejską.