Horyzont 2020 i 9 program ramowy szansą na większą innowacyjność Polskich firm

6 grudnia br. odbyło się śniadanie robocze dla polskich organizacji biznesowych organizowane przez biuro Polskiej Akademii Nauk w Brukseli. Ze strony Konfederacji Lewiatan obecni byli Kinga Grafa i Adam Dorywalski.

Spotkanie dotyczyło omówienia aktualności związanych z Horyzontem 2020 oraz przygotowaniami 9 programu ramowego badań i innowacji UE. Uczestnicy zwrócili uwagę na to, że sektor średnich i małych przedsiębiorstw w Polsce bardzo dobrze radzi sobie z wykorzystaniem funduszy unijnych. Warty podkreślenia jest także fakt, że Komisja Europejska pragnie podtrzymać trójfilarowość z Horyzontu 2020 w 9 programie ramowym tj. pierwszy dotyczący indywidualnych projektów naukowych i wynalazków technicznych, drugi skupiający się na takich wyzwaniach jak energia, zdrowie i klimat oraz trzeci, z którego korzystać może tylko przemysł na kwestie związane z innowacjami.

Bardzo dużo o unijnych funduszach na innowacje dla przedsiębiorstw i jednostek naukowych w perspektywie finansowej UE po 2020 r. będzie można dowiedzieć się z comiesięcznych otwartych dla szerszej publiczności spotkań tzw. IGLO w Brukseli tj. nieformalnego stowarzyszenia, do którego należą  organizacje zajmujące się badaniami i rozwojem, w tym Polska Akademia Nauk.