Konferencja „Motoryzacja-Przemysł-Nauka

XXI wiek dla branży motoryzacyjnej to epoka nowych wyzwań, poszukiwania rewolucyjnych rozwiązań i nowatorskich technologii, głównie alternatywnych źródeł zasilania. To także era walki o wzrost bezpieczeństwa na drogach i o lepsze i czystsze środowisko. To era określana mianem czwartej rewolucji przemysłowej.

Jak w tych realiach wykorzystać polską myśl techniczną, czy nasze technologie są tworzone na miarę potrzeb nowej ery, w jakich kierunkach powinny się specjalizować krajowe uczelnie, by nowe kadry mogły przysłużyć się wymagającym potrzebom branży ? I czy polski rynek motoryzacyjny jest gotów na wejście w ten technologiczny matrix?

Odpowiedzi na te pytania poszukają uczestnicy czwartej już edycji konferencji „Motoryzacja-Przemysł-Nauka", organizowanej w Ministerstwie Rozwoju przez Departament Innowacji Ministerstwa Rozwoju oraz Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych przy Konfederacji Lewiatan.

W programie konferencji zostaną poruszone kwestie dotyczące dynamicznie rozwijających się megatrendów w mobilności, związanych z alternatywnymi źródłami zasilania, w tym technologii elektrycznych, hybrydowych i wykorzystujących paliwo wodorowe.

Istotnym zagadnieniem będzie dostosowanie i przyjęcie na polski grunt rozwiązań i regulacji związanych z technologiami pojazdów autonomicznych, które coraz śmielej wkraczają w codzienne życie na obszarach wysoko rozwiniętych.

Technologie jednak to tylko jedna strona tego medalu. Podczas konferencji omówione zostaną również zagadnienia dotyczące rozwoju i kształcenia kadr, współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi i przemysłem oraz kwestie zarządzania w obliczu rewolucji przemysłowej 4.0.

Konferencja „Motoryzacja-Przemysł-Nauka" odbędzie się 7 grudnia 2017 r w Ministerstwie Rozwoju.

Program