Spotkanie z Departamentem Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska

» 12 grudnia 2017 r. o godz. 10.00  w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbędzie się spotkanie z dyrektorem Andrzejem Kulonem z Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska.

» 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie główne przepisy ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), zmieniające organizację systemu zarządzania wodami w Polsce. Nowy podmiot  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie będzie m.in. wydawał pozwolenia wodno-prawne, niezbędne w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W trakcie spotkania, chcielibyśmy podyskutować o stanie zaawansowania  organizacji nowego podmiotu, gotowości podjęcia  kompetentnej obsługi przedsiębiorców i zidentyfikować ewentualne zagrożenia w przebiegu procesu przekształceń.

Kolejną kwestią, która chcielibyśmy poruszyć, jest zaawansowanie Ministerstwa Środowiska w przygotowaniach do wydania rozporządzeń wykonawczych, w szczególności tego dotyczącego jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.

» Chętnych do udziału w spotkaniu  proszę o zgłaszanie się na adres dgajewski@konfederacjalewiatan.pl (liczba miejsc ograniczona). Proszę również przesyłać ewentualne pytania/zagadnienia, które chcecie Państwo poruszyć na spotkaniu.