Przyspieszenie redukcji CO2 groźne dla motoryzacji

W trwającej debacie nad zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla przez nowo produkowane samochody po 2021 roku, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, członek Konfederacji Lewiatan, uważa że już bardzo kosztowne, ale realistyczne, jest obniżenie emisji CO2 o 20 proc. do roku 2030. Przyspieszenie tempa zmniejszania emisji dwutlenku węgla może zagrozić europejskiej i polskiej branży motoryzacyjnej.

- Zbyt ambitne cele bez rozsądnych okresów przejściowych zagrażają dalszemu rozwojowi polskiego przemysłu motoryzacyjnego i mogą wręcz spowodować jego kurczenie się, z negatywnymi konsekwencjami społeczno-ekonomicznymi - mówi Paweł Wideł, prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.

Branża motoryzacyjna uważa, że zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 20 proc. dla samochodów osobowych jest możliwe do osiągnięcia przy wysokich, ale akceptowalnych kosztach. Jednakże cel redukcji CO2 w segmencie lekkich pojazdów dostawczych powinien być znacząco niższy niż dla samochodów osobowych. Dla segmentu lekkich samochodów dostawczych musimy wziąć pod uwagę dłuższe cykle rozwoju pojazdów, ograniczone możliwości poprawy aerodynamiki z powodu wymogów funkcjonalnych, inne wymagania dotyczące ładowności, niższy potencjał elektryfikacji, szczególnie w segmencie większych samochodów dostawczych i wysoką wrażliwość cenową. W Polsce, przy konieczności podtrzymywania silnego wzrostu gospodarczego i niższego poziomu zamożności, zbyt ambitne cele dla lekkich samochodów dostawczych mogą mieć negatywny wpływ na przedsiębiorstwa, w tym MŚP i zatrudnienie pracowników.

Polski przemysł motoryzacyjny z zadowoleniem przyjmuje propozycje systemu wspomagającego wprowadzanie na rynek pojazdów z napędem alternatywnym, jednakże pod warunkiem, że zaoferuje się pozytywne bodźce, bez kar za nieodpowiedni poziom wprowadzania na rynek pojazdów nisko- i zero-emisyjnych.

Zdaniem Związku, należy dokonać przeglądu systemu wspomagania pojazdów emitujących mniej niż 50 g CO2/km. Pozwoli to na lepsze uznanie wkładu innych technologii, w szczególności pojazdów hybrydowych podłączanych do sieci (PHEV). Wsparcie dla samochodów typu PHEV ma też pozytywny kontekst społeczny i ekonomiczny - wprowadzając efektywnie elektryfikację transportu, pozwala na zachowanie w okresie przejściowym do nowych technologii tradycyjnych miejsc pracy w zakładach produkujących silniki spalinowe i skrzynie biegów.

Konfederacja Lewiatan