Adwokata nie można zwolnić z zachowania tajemnicy

Adwokat oraz radca prawny nie mogą zostać zwolnieni przez sąd z obowiązku zachowania tajemnicy co do faktów, o których dowiedzieli się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę - uważa Konfederacja Lewiatan. Taką możliwość zapisano w projekcie Kodeksu postępowania cywilnego.

- Tajemnica adwokacka i radcowska stanowi istotę zawodów adwokata i radcy prawnego, rozumianych jako profesje zaufania publicznego. Daje ona gwarancję ochrony praw dla podmiotów korzystających z usług adwokata bądź radcy prawnego, w tym daje gwarancję ochrony praw przedsiębiorcom. Proponowane przepisy są sprzeczne z prawem o adwokaturze i ustawą o radcach prawnych - mówi Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Ograniczenia możliwości przesłuchiwania adwokatów oraz radców prawnych, co do faktów objętych tajemnicą zawodową związane są ze szczególnym charakterem tych zawodów oraz rodzajem informacji uzyskiwanych od osób i podmiotów trzecich. Nienaruszalność tajemnicy adwokackiej i radcowskiej stanowi jeden z fundamentów ochrony prawnej przedsiębiorcy.

Wprowadzenie możliwości zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej na podstawie niedookreślonej klauzuli „dobra wymiaru sprawiedliwości" uznać należy za zbyt daleko idące oraz pozostające w rażącej sprzeczności z obowiązującymi normami prawnymi.

- Uchylenie tajemnicy adwokackiej i radcowskiej godzić będzie w zaufanie obywateli do państwa oraz prowadzić do utraty poczucia bezpieczeństwa. Wprowadzi niepewność regulacyjną dla przedsiębiorcy głęboko ingerując w jego gwarancje procesowe - dodaje Adrian Zwoliński.

Konfederacja Lewiatan