Banki sprawdzą niekaralność pracownika

Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie w instytucjach finansowych, wychodzą naprzeciw postulatom przedsiębiorców - uważa Konfederacja Lewiatan.

- Popieramy projekt ustawy. Wiarygodność systemu finansowego, bezpieczeństwo danych, ochrona interesów uczestników, klientów w pełni uzasadniają wprowadzenie takich regulacji w stosunku do podmiotów systemu finansowego, w tym podwykonawców - mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

W ocenie Lewiatana wprowadzenie tej regulacji umożliwi tworzenie w Polsce większej liczby wysoko wyspecjalizowanych miejsc pracy związanych z obsługą międzynarodowych podmiotów z sektora usług finansowych.

W przyszłości, w oparciu o zebrane doświadczenia, należy rozważyć rozszerzenie instytucji weryfikacji karalności na inne branże, w sytuacji kiedy osoby zatrudnione mają dostęp do mienia, poufnych danych podmiotów gospodarczych i ich klientów.

Projekt ustawy wprowadza zamknięty katalog podmiotów sektora finansowego oraz świadczących usługi na ich rzecz, które uzyskają uprawnienie do weryfikacji karalności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie.

Konfederacja Lewiatan