Członkowie Lewiatana z wizytą u Timmermansa i Bieńkowskiej

Grupa przedsiębiorców z Konfederacji Lewiatan z branż cyfrowej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym będzie gościć w Brukseli u pierwszego wiceprzewodniczącego KE F. Timmermansa oraz komisarz E. Bieńkowskiej. Wizyta studyjna firm w dniach 23-25 kwietnia to efekt aktywności Lewiatana na forum europejskim oraz działań brukselskiego biura Lewiatana.

Konfederacja Lewiatan uczestniczy w pracach nad regulacjami unijnymi. Przedsiębiorcy dzięki Komisji Europejskiej i Lewiatanowi będą brali udział w spotkaniach z Grzegorzem Radziejewskim, członkiem gabinetu komisarza Jyrki Katainena (praca i konkurencyjność), Aurore Maillet, członkiem gabinetu komisarza Karmenu Velli (środowisko i żegluga). Spotkają się także z polskimi eurodeputowanymi - Bogdanem Wentą i Michałem Bonim oraz Pawłem Świebodą, zastępcą szefa Europejskiego Centrum Strategii Politycznych, think-tanku KE.

Plan wizyty obejmuje również spotkanie z przedstawicielami referatu cyfrowego w Stałym Przedstawicielstwie RP Przy UE, dotyczące stanu prac rządu polskiego w obszarze najważniejszych projektów DSM (Digital Single Market). W Komisji Europejskiej uczestnicy spotkają się z Jakubem Boratyńskim oraz Agnieszką Wawrzyk z Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (DG CONNECT), by dyskutować o pracach nad projektem rozporządzenia ePrivacy oraz polityką cyberbezpieczeństwa.

W zakresie 5G przedsiębiorcy rozmawiać będą z Kamilą Kloc z gabinetu komisarza Andrusa Ansipa, zaś w sprawie zwalczania nielegalnych treści w Internecie z Wernerem Stengg'iem, szefem departamentu e-commerce and platforms DG CONNECT.

Odpady coraz większym wyzwaniem dla Unii
- Europa ma narastający problem z recyklingiem odpadów, a od tego roku jeszcze większy, bo Chiny wstrzymały import odpadów. UE wysyłała do Chin dotychczas aż 60% odpadów z tworzyw sztucznych oraz 13% makulatury. Teraz musi się zmierzyć z brakiem wystarczającej infrastruktury do sortowania i przerobu tych odpadów - mówi Daria Kulczycka, ekspertka Konfederacji Lewiatan ds. gospodarki o obiegu zamkniętym.

Komisja Europejska przedstawiła niedawno propozycje nowych regulacji, w tym czterech dyrektyw odpadowych oraz Strategii dla tworzyw sztucznych, które mają rozwiązać problemy środowiskowe, ale równocześnie dać impuls do rozwoju oszczędnej surowcowo, innowacyjnej i konkurencyjnej europejskiej gospodarki.

- Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), w której surowce, materiały i produkty znajdują się w obiegu tak długo, jak to możliwe, minimalizuje wytwarzanie nowych odpadów. To atrakcyjna dla UE wizja, ale kraje europejskie muszą zjednoczyć wysiłki wszystkich interesariuszy - producentów, konsumentów i polityków - na rzecz realizacji takich założeń - dodaje Daria Kulczycka.

Budowa Jednolitego Rynku Cyfrowego
Polskie przedsiębiorstwa uczestniczą w budowie Jednolitego Rynku Cyfrowego, wpisując się w proces przemian technologicznych przeobrażających społeczeństwa i gospodarki. Wyznawaniem jest zatem stworzenie takiego otoczenia prawnego, które towarzyszy omawianemu procesowi, które pozwoli wzmacniać potencjał firm, zapewnić firmom możność przetwarzania danych i zarazem budować zaufanie do nowych technologii.

Komisja Europejska nosi się z zamiarem przedstawienia, w ramach strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, łącznie 35 projektów aktów prawnych.

- Urzeczywistnienie projektu Jednolitego Rynku Cyfrowego (DSM) wymaga ze strony firm sporych nakładów finansowych i organizacyjnych celem sprostania wymogom Komisji. Ważne jest, by regulacje rynku cyfrowego były ze sobą wzajemnie spójne i pozwalały przedsiębiorcom rozwijać produkty i usługi innowacyjne, takie jak Internet Rzeczy (IoT) czy rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji - komentuje Aleksandra Musielak, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. gospodarki cyfrowej.

Konfederacja Lewiatan