Dobrze, że rząd wesprze małe ciepłownie

Ministerstwo energii przygotowało projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia nowy system wsparcia dla kogeneracji.

Kogeneracja jest wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Modyfikacja ma dotyczyć wsparcia dla elektrociepłowni przemysłowych. Zakłada stworzenie odrębnych uregulowań dla nowych jednostek kogeneracji, istniejących jednostek oraz instalacji o mocy do 1 MW. W zakresie nowych instalacji mechanizm opierać się będzie na modelu aukcyjnym.

 - Cieszymy się, że resort energii dostrzegł problem małych nieefektywnych systemów ciepłowniczych i zagrożenia ich dalszego rozwoju (a nawet funkcjonowania) oraz kwestie smogu, łącząc rozwój kogeneracji z szansą na poprawę jakości powietrza oraz na lepsze funkcjonowanie małych systemów ciepłowniczych - mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan proponuje, aby uwzględnić korzyści płynące z rozwoju kogeneracji i zwiększyć pulę mocy na aukcje, tak by przyrost mocy netto dał podwojenie produkcji energii elektrycznej w kogeneracji.

Przedstawione w projekcie zasady bazują na systemie aukcyjnym i premii przyznawanych w naborach, w formie gwarantowanej lub określanej indywidualnie. Kluczowe regulacje, które będą mieć wpływ na rozwój nowych źródeł, jak i utrzymanie w eksploatacji istniejących, będą określane w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.
- Wydaje się zasadne, aby przed przedłożeniem projektu ustawy do rozpatrzenia przez rząd opublikować również projekty aktów wykonawczych - dodaje Dominik Gajewski.

Konfederacja Lewiatan