Działania Lewiatana ws. ePrivacy oraz Privacy Shield

Rozporządzenie ePrivacy

Wspólnie z BusinessEurope postanowiliśmy przypomnieć Prezydencji Austriackiej nasze główne postulaty względem projektu rozporządzenia ePrivacy.

Zaakcentowaliśmy raz jeszcze wszystkie dotychczasowe słabości regulacji, w tym m.in. problem z objęciem komunikacji  machine-to-machine zakresem rozporządzenia, oparcie się na zgodzie jako głównej podstawie przetwarzania danych, a także sprzeczność tekstu ePrivacy z RODO.

Tekst listu poniżej:

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/public_letters/imco/2018-10-25_mbe-marschik_-_businesseurope_letter_on_the_eprivacy_proposal.pdf

 

Tarcza Prywatności

We współpracy z BusinessEurope wysłaliśmy wspólne oświadczenie do Komisji Europejskiej, dając wyraz poparciu na rzecz utrzymania porozumienia Privacy Shield, które jest podstawą do przekazywania danych osobowych z UE do USA.

Tekst:http://www.digitaleurope.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&entryID=2752&language=en-US&PortalId=0&TabId=353

Odnieśliśmy się do stabilność systemu połączonej z wysokim poziomem ochrony prywatności, podkreślając korzyści jakie tarcza zapewnia zarówno eksporterom danych z Europy, jak i amerykańskim importerom danych posiadającym certyfikat Privacy Shield.

Wyrażamy nadzieję że głos biznesu znajdzie odzwierciedlenie w listopadowym raporcie komisji Europejskiej w sprawie Tarczy.