Ile można dodać substancji wzbogacających do żywności

Nowe przepisy regulujące rodzaje substancji wzbogacających dodawanych do żywności przewidują, że maksymalna ilość witamin i składników mineralnych zawartych w 100g (100 ml) produktu nie może być większa niż połowa dziennej dawki zapotrzebowania na daną substancję. To dobra propozycja - uważa Konfederacja Lewiatan.

- Wyjątek stanowić będzie zawartość witaminy C i folianów - tutaj, z uwagi na straty zachodzące w procesie przygotowania żywności, producent będzie mógł dodać dawkę nie większą niż 100 proc. referencyjnej wartości spożycia. Natomiast minimalna dawka nie będzie mogła być niższa niż 15 proc. referencyjnej wartości spożycia, a w przypadku napojów - 7,5 proc. wartości - mówi dr Dobrawa Biadun, radca prawny, ekspert ds. polityk publicznych Konfederacji Lewiatan.

Przy okazji ustawodawca proponuje ujednolicenie stosowanej terminologii poprzez wprowadzenie pojęcia „referencyjnej wartości spożycia" (zamiast obecnego: „zalecanego dziennego spożycia").

Zmiana wynika z konieczności dostosowania prawodawstwa do przepisów unijnych. Cieszy propozycja 6-miesięcznego okresu dostosowawczego, która pozwoli płynnie dokonać zmiany produktów bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Konfederacja  Lewiatan