Indeks Opinii Biznesu Q1 2018

Już po raz drugi Lewiatan zapytał reprezentatywną próbę przedsiębiorców w Polsce o ich nastroje związane z warunkami ekonomicznymi i regulacyjnymi prowadzenia firm. Pytaliśmy również o największe bariery i szansy, które dostrzegają rozwijając swoje  przedsiębiorstwa.

Niestety, po raz kolejny, raport pokazuje pesymizm badanych w myśleniu o roku 2018. Przedsiębiorcy obawiają się najbardziej polityki rządu i urzędników, zawrotnej prędkości zmian w prawie, nowych przepisów, które nie zostaną skonsultowane z organizacjami pracodawców. Pomimo dobrej koniunktury gospodarczej, to brak dialogu kładzie się cieniem na nastrojach środowisk gospodarczych.

Chcielibyśmy to zmienić. Lewiatan codziennie podejmuje działania, aby wspierać rozwój polskiej gospodarki. Wszystkim jest on potrzebny. Zachęcamy więc ustawodawcę oraz przedstawicieli administracji do jeszcze bliższej współpracy. Bo jak pokazują nasze badania, to właśnie dialog jest dziś wartością najbardziej oczekiwaną przez przedsiębiorców.

 

POBIERZ RAPORT