Komitet BusinessEurope ds. Rynku Wewnętrznego o transporcie i bezpieczeństwie cyfrowym

11 kwietnia br. w Brukseli odbyło się posiedzenie Komitetu BusinessEurope ds. Rynku Wewnętrznego. W spotkaniu uczestniczył Adam Dorywalski, ekspert pracujący w biurze Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

Uczestnicy dyskutowali o priorytetach wspólnego rynku dla Parlamentu Europejskiego i państw sprawujących prezydencję w Radzie UE w 2018 r. (tj. Bułgarii i Austrii). Wśród nich wymienione zostały m.in. kwestie związane z transportem. Konfederacja Lewiatan przekazała stanowisko swojego członka tj. Transportu Logistyki Polskiej (TLP) w tej sprawie.

W opinii TLP najważniejszą kwestią jest jak najszybsze zakończenie prac nad przepisami ws. delegowania pracowników. Transport drogowy charakteryzuje się bowiem wysoką mobilnością pracowników i należałoby wprowadzić odpowiednie rozwiązania, dostosowane do charakteru wykonywanych czynności.

Kolejnym istotnym zagadnieniem jest zmiana przepisów rozporządzenia 561/2006 o czasie jazdy i pracy kierowcy, obowiązkowych przerwach i odpoczynkach. Otóż obecne regulacje są zbyt mało elastyczne i wymagają zmian, chociażby w przypadku powrotu kierowcy do domu. Niezrozumiałe dla TLP jest także łączenie przepisów o czasie jazdy i pracy kierowcy z przepisami o urządzeniach kontrolnych (tachografach). Rozporządzenie 561/2006 określa zasady, których kierowca powinien przestrzegać wykonując transport drogowy. Tymczasem zupełnie inną kwestią są przepisy o tachografach regulowane osobnymi aktami prawnymi.

Uczestnicy poświęcili również dużo czasu na dyskusję o unijnym akcie cybernetycznym, swobodnym przepływie danych i sztucznej inteligencji. Zaproszona przez BusinessEurope europosłanka Eva Maydell (członkini grupy politycznej Europejska Partia Ludowa), która na co dzień zajmuje się tymi sprawami w Parlamencie Europejskim, stwierdziła, że ogromnym wyzwaniem zarówno dla firm jak i dla państw jest przeznaczenie dużych środków finansowych na doszkalanie swoich pracowników i edukację obywateli w zakresie umiejętności cyfrowych. Zwróciła także uwagę na to, że właśnie rozpoczyna się globalna walka o wysoko wykwalifikowanych pracowników w nowo powstających zawodach związanych ze sztuczną inteligencją i jeśli europejskie firmy nie zainwestują w pracowników, a państwa członkowskie nie zreformują systemów edukacji na miarę wyzwań XXI w., to Europa po prostu tą globalną walkę przegra.

Na spotkaniu poruszone zostały także kwestie związane z pakietem usługowym (notyfikacja i test proporcjonalności), pakietem zgodności (z ang. „compliance package") i pakietem dóbr (z ang. „goods package", wzajemne uznawanie standardów, nadzór rynku).