Konsultacje - rozporządzenie w sprawie dokumentacji podatkowej

Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczy przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej (projekt, uzasadnienie, osr poniżej).

Przedłużenie terminów dotyczy podatników PIT i CIT, na których ciąży obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej i dołączenia uproszczonego sprawozdania w terminie złożenia zeznania podatkowego.

Zgodnie z projektem przedłużone zostaną terminy w zakresie:
1) sporządzenia dokumentacji podatkowej wskazanej w art. 25a ust. 2f i 2i ustawy PIT oraz art. 9a ust. 2f i 2i ustawy CIT,
2) złożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej wskazanej w art. 25a ust. 7 ustawy PIT i art. 9a ust. 7 ustawy CIT oraz
3) dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania wynikającego z art. 45 ust. 9 ustawy PIT i art. 27 ust. 5 ustawy CIT.

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena skutków regulacji

Proszę o zgłoszenie uwag w terminie do 27 lutego br., do godz. 12:00, na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl