KONSULTACJE: Ordynacja podatkowa

Przekazujemy do konsultacji projekt z dnia 10 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa. Prosimy o zgłoszenie uwag lub zainteresowania projektem.

termin zgłoszenia uwag

20 kwietnia 2018 r.

tytuł projektu

Projekt z dnia 10 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

główne
zmiany/przepisy

Wprowadzenie instytucji wniosku grupowego o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Jeżeli wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczyć będzie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego obejmujących transakcje lub inne czynności dokonywane przez podmioty powiązane, interpretacja indywidualna wydawana będzie wyłącznie na wniosek złożony wspólnie przez zainteresowane podmioty powiązane. 

autor projektu

Ministerstwo Finansów  

data publikacji projektu

11 kwietnia 2018 r.

link do projektu

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12310260/katalog/12501010#12501010

ekspert prowadzący

Przemysław Pruszyński, ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl