Lekarz dostanie podwyżkę za pracę u jednego pracodawcy

Przyznanie podwyżki lekarzom, którzy będą pracowali tylko u jednego pracodawcy, np. w szpitalu, utrudni funkcjonowanie wielu placówek medycznych - uważa Konfederacja Lewiatan. Taką rygorystyczną propozycję zawiera projekt ustawy dotyczący szybszego wzrostu nakładów budżetowych na ochronę zdrowia.

- Lekarz, po ukończeniu specjalizacji, będzie mógł się zobowiązać do podpisania umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w placówce mającej umowę z NFZ. W zamian otrzyma wyższe wynagrodzenie. Niestety, wprowadzono przepis wskazujący, że lekarz nie będzie mógł jednocześnie pracować u innego świadczeniodawcy posiadającego umowę z NFZ. Zaproponowanie tak rygorystycznych obostrzeń utrudni funkcjonowanie wielu placówek - ostrzega dr Dobrawa Biadun, radca prawny, ekspert ds. polityk publicznych.

W ramach katalogu wyłączeń wskazano m.in. podmioty prowadzące opiekę pielęgnacyjną i opiekuńczą w ramach opieki długotrwałej.

Jak wskazują zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan pracodawcy, taka zmiana będzie miała niekorzystny wpływ na realizację stacjonarnych świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pięlęgnacyjno-opiekuńczych posiadających kontrakt z NFZ.

1. Z reguły zakłady stacjonarne są dodatkowymi miejscami pracy dla lekarzy, stąd obawa, że nikt z nich nie będzie zainteresowany pracą jedynie w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej realizujących świadczenia w ramach kontraktu z NFZ. A jeżeli nawet znajdzie się lekarz chętny do pracy, to przy obecnym finansowaniu,
placówki nie będzie stać na wypłatę tak wysokich uposażeń.

2. Przy obowiązujących szczegółowych kryteriach wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami, placówka, która wygrała konkurs, musi utrzymać przez okres trwania umowy (obecnie 5-lat) zgłoszony do konkursu stan zatrudnienia lekarzy. Proponowana zmiana może wpłynąć na ciągłość wykonywania świadczeń w takich placówkach.

3. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji prowadziła w 2017 r. wycenę świadczeń w zakładach stacjonarnych. Niestety proponowane podwyższenie wyceny świadczeń rozłożono na lata 2018-2022.

Konfederacja Lewiatan