Mądrze inwestujmy w sztuczną inteligencję

Wykorzystanie istniejących już funkcjonalności sztucznej inteligencji pozwoli polskim firmom budować nowe usługi na bazie już istniejących rozwiązań w znacznie krótszym czasie i bez konieczności ponoszenia znacznych kosztów. Dzięki upowszechnieniu się usług sztucznej inteligencji w języku polskim możemy uzyskać efekt „kuli śnieżnej" w liczbie nowych rozwiązań - napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym komunikatu Komisji Europejskiej „ Sztuczna inteligencja dla Europy".

Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi obecnie konsultacje związane z przygotowaniem stanowiska rządu do tego komunikatu.

Budowa od podstaw usług opartych na sztucznej inteligencji wymaga ogromnych nakładów finansowych, wieloletniego doświadczenia i wykwalifikowanych zespołów składających się z programistów, analityków danych, architektów rozwiązań, czy osób z wiedzą branżową.

- Tymczasem istnieją u nas rozwiązania sztucznej inteligencji, które są tworzone i udoskonalane od kilkunastu lat. Mogą one posłużyć jako fundament do budowania nowoczesnych systemów i usług. Są dostępne w różnych modelach, gdzie dostawca usług zapewnia dostęp do bibliotek lub gotowych modeli (np. klasyfikatorów obrazu czy systemów rozpoznawania mowy ludzkiej), które użytkownik może dostosować do swoich potrzeb i włączyć do usług czy produktów. Dodatkową zaletą takiego podejścia jest skupienie się na jakości danych służących do nauki systemów sztucznej inteligencji, budowaniu właściwych modeli danych i uczenia się, zamiast zmaganiu się z wyzwaniami związanymi z podstawowymi funkcjami sztucznej inteligencji - mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan w celu rozwoju sztucznej inteligencji proponuje m.in.:
- Budowę platformy usług chmurowych, na której każdy podmiot działający na terenie Polski może udostępnić swoje usługi sztucznej inteligencji,
- Zwiększenie zainteresowania szkół średnich, uczelni kształceniem przygotowującym młode osoby do pracy w zawodzie analityk danych,
- Zwiększenie liczby nowych miejsc pracy w zakresie analityki danych,
- Wzrost liczby projektów z zakresu sztucznej inteligencji poprzez prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych,
- Budowę krajowego centrum kompetencji w zakresie zastosowań sztucznej inteligencji

Konfederacja Lewiatan