Małe bezrobocie przy niskiej aktywności zawodowej Polaków

Stopa bezrobocia wyniosła w czerwcu br. 5,9 proc., wobec 6,1 proc. w maju - szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan

Konsekwentnie utrzymuje się trend spadku bezrobocia. Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu wyniosła 5,9 proc., co oznacza spadek w porównaniu do maja o 0,2 pkt proc., a w stosunku do czerwca zeszłego roku o 1,1 pp. Na podstawie analizy ostatnich lat, można stwierdzić, że spadek stopy bezrobocia w czerwcu w stosunku do miesięcy poprzedzających jest dość typowy - na dobre zaczęły się już prace w sektorach o sezonowym zapotrzebowaniu na pracę (budownictwo, rolnictwo, turystyka), a jeszcze - z uwagi na trwające zajęcia w szkołach i uczelniach - nie widać, jak tegoroczni absolwenci poradzą sobie z szukaniem pracy. Nadal obserwowane jest duże zróżnicowanie terytorialne bezrobocia. Najniższe jest w województwie wielkopolskim (3,3 proc.), najwyższe w warmińsko - mazurskim (10 proc.).

Wskaźniki dotyczące województw nie oddają zróżnicowania na poziomie powiatów, które jest większe - są obszary, na których wskaźnik stopy bezrobocia jest dwucyfrowy. Jednocześnie na wielu lokalnych rynkach pracy poziom bezrobocia jest na tyle niski, że zaryzykować można stwierdzenie, że mamy do czynienia z bezrobociem frykcyjnym, wynikającym z przerw w pracy związanych ze zmianą pracodawcy lub miejsca zamieszkania.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w czerwcu 969 tys., co stanowi spadek w porównaniu z majem o 33,1 tys. osób. Jest to pierwsze od wielu lat przekroczenie magicznej granicy - poniżej miliona bezrobotnych.

Poprawa wskaźników dotyczących bezrobocia niewątpliwie cieszy. Niemniej jednak jest również druga strona medalu - wg BAEL w I kwartale 2018 roku aktywnych zawodowo było 56,4 proc. dorosłych Polaków, mimo stosunkowo dużej łatwości wejścia na rynek pracy, wzrostu przeciętnych płac i dużego zapotrzebowania na pracę ze strony pracodawców.

Brak możliwości pozyskania pracowników przez przedsiębiorców na krajowym rynku pracy skłania pracodawców do poszukiwania chętnych do zatrudniania za granicą, szczególnie za wschodnią. Utrzymanie w kolejnych okresach tempa rozwoju, wymaga podjęcia działań na rzecz zwiększenia liczby pracujących w Polsce, gdyż bez tego istnieje zagrożenie realizacji zaplanowanych inwestycji i możliwości dalszego rozwoju firm.

Konfederacja Lewiatan