Mediatorzy deklarują pomoc w rozwiązaniu konfliktu w LOT

Konflikt w PLL LOT się pogłębia. Zarząd nie chce przywrócić do pracy zwolnionych pracowników, a strajkujący nie zamierzają ustąpić. Strajk jest groźny dla przedsiębiorstwa. Szansą na porozumienie może być mediacja. Centrum Mediacji Lewiatan deklaruje pomoc w poszukiwaniu dróg wyjścia z tej patowej sytuacji.

- Pokój społeczny jest kluczową wartością, która motywuje nas do podjęcia wysiłku dla zażegnania konfliktowi, którego eskalacja zagraża przyszłości LOT. Apelując do stron konfliktu o powstrzymanie działań, które mogą zaostrzyć spór, uważamy że przystąpienie do rozmów bez warunków wstępnych jest pierwszym krokiem dla znalezienia porozumienia - mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan i wieloletni mediator z listy resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

Oprócz Jacka Męciny, w wypracowanie porozumienia między władzami spółki a związkami zawodowymi reprezentującymi strajkujących pracowników, włączyłby się zespół mediatorów składający się z mec. Katarzyny Przyłuskiej - Ciszewskiej, prezesa Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, mec. Romana Rewalda i mec. Małgorzaty Miszkin-Wojciechowskiej z Centrum Mediacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan