Nie ograniczajmy samodzielności dzieci w internecie

Zaniepokojenie budzi przesunięcie z 13 na 16 lat granicy wieku dziecka, któremu, za zgodą rodziców czy opiekuna, mogą być bezpośrednio oferowane usługi świadczone drogą elektroniczną. Jest to nieuzasadnione z punktu widzenia innych regulacji obowiązujących w naszym kraju - uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając najnowsze zmiany w projekcie ustawy o ochronie danych osobowych.

Propozycja podwyższenia wieku dziecka może ograniczyć samodzielność dzieci w podejmowaniu działań w sieci, m.in. rejestracji na stronach internetowych czy instalowaniu aplikacji.

- O ile ustawodawca, zgodnie z wymogami rozporządzenia RODO, ma swobodę w ustalaniu wieku dziecka (na poziomie 13 albo 16 lat), o tyle nagła zmiana przepisu, na tak zaawansowanym etapie prac nad projektem ustawy, może w znaczący sposób skomplikować, jeśli nie utrudnić proces przygotowań do zapewnienia zgodności z RODO regulacji w wielu przedsiębiorstwach - ostrzega dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan postuluje obniżenie granicy wieku dziecka do 13 lat, poniżej której wymagana jest zgoda jego rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

Konfederacja Lewiatan