Nieprzyjazne zmiany w prawie telekomunikacyjnym

W czasie prac nad nowelizacją prawa telekomunikacyjnego pojawiły się nowe regulacje, które będą uciążliwe dla konsumentów i zmniejszą konkurencyjność przedsiębiorców z branży telekomunikacyjnej - uważa Konfederacja Lewiatan.

- Według pierwotnych założeń nowelizacja miała przynieść nowe otwarcie na efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii w sektorze telekomunikacyjnym. Tymczasem wprowadzono dodatkowe utrudnienia, poprzez np. zniesienie wygodnego i chętnie wybieranego przez klientów trybu zmiany umowy przez telefon, czy obowiązek przekazywania regulaminów i cenników w formie papierowej każdorazowo, gdy klient zawiera umowę w formie pisemnej. Oznacza to, że nawet jeśli klient zażyczy sobie otrzymania cennika i regulaminu na e-mail, nie będzie mógł dostać tych dokumentów elektronicznie, jako że nowela przewiduje, że musi otrzymać je w formie papierowej - mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Lewiatana najważniejszymi kwestiami, które wymagają zmian są:

• umożliwienie konsumentowi wyboru zarówno formy umowy, ale i sposobu dostarczenia obowiązkowych dokumentów w postaci regulaminu i cennika,
• nie wykraczanie ponad ustawę o prawach konsumenta, która jest implementacją dyrektywy UE. Nakłada się obowiązki, które mogą prowadzić do konieczności wysyłania każdorazowo nagrania każdej rozmowy (a nie na żądanie), obok oczywiście dokumentów związanych z zawartą finalnie umową,
• sensowne byłoby pozostawienie preferowanego dzisiaj przez abonentów procesu zmiany umowy z dotychczasowym operatorem przez telefon, tym bardziej, że do projektu nie zostało przygotowane uzasadnienie, ani analiza oceny skutków regulacji.

Konfederacja Lewiatan