Pieniądze z UE nie na poszukiwanie pracowników za granicą

Komitet Monitorujący POWER nie podjął decyzji dotyczącej wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskiwania pracowników zagranicznych. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uznało, że nie będzie to możliwe, dopóki nie powstanie krajowa strategia w sprawie migracji. Konfederacja Lewiatan uważa, że w takiej sytuacji należy zdecydowanie przyspieszyć prace nad taką strategią.

- Propozycje, by przy wykorzystaniu EFS wesprzeć krajowy rynek pracy w tym zakresie składaliśmy jeszcze przed wakacjami. Proponowaliśmy wtedy konkurs na wypracowanie modelu zatrudniania i adaptacji pracowników cudzoziemców (obywateli spoza UE/EOG) w przedsiębiorstwach. Wówczas pomysł nie przypadł Instytucji Zarządzającej POWER do gustu. Dlatego z zadowoleniem przyjęliśmy wrześniową propozycję, by przy okazji zmian wynikających ze skierowania oszczędności z POWER (łącznie ok. 1 mld zł) na program Dostępność Plus, wprowadzić także możliwość sfinansowania przedsiębiorcom działań związanych z poszukiwaniem pracowników za granicą - mówi Małgorzata Lelińska, zastępczyni dyrektora departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan.

Chodzi o doradztwo i szkolenia dla MŚP w zakresie prawnych i ekonomicznych aspektów zatrudniania pracowników zagranicznych, czy wsparcie w pozyskaniu takich pracowników poprzez udział w targach pracy, wydarzeniach branżowych czy współpracy z uczelniami wyższymi. Działania te, biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku pracy i zapotrzebowanie na pracowników zgłaszane przez firmy, były bardzo potrzebne i atrakcyjne dla biznesu. Na ostatniej prostej Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wycofało się jednak z tych propozycji.

- Zrezygnowano także z procedowania projektu dotyczącego kompleksowego programu wsparcia osób z państw trzecich, które chcą dostosować kwalifikacje do wymagań obowiązujących w Polsce i rozpocząć tutaj pracę w zawodzie pielęgniarki. W wyniku tego przedsięwzięcia wsparcie miało uzyskać ponad 4000 osób z potencjałem na zatrudnienie w polskich placówkach medycznych - dodaje Małgorzata Lelińska.

Powodem tych dwóch decyzji jest brak strategii krajowej w zakresie migracji, nad którą prace trwają w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, chociaż potrzeba takich działań wynika chociażby ze Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, która obowiązuje od lutego 2017 r. Być może temat wróci w 2019 r. przy okazji zmian w Programie Wiedza Edukacja Rozwój wynikających z tzw. przeglądu śródokresowego.

W ocenie Lewiatana, m.in. w związku z powyższymi rozstrzygnięciami dotyczącymi wykorzystania środków UE, prace nad strategią dotyczącą migracji powinny zdecydowanie przyspieszyć.

Konfederacja Lewiatan