Pracodawcy dają podwyżki, aby utrzymać pracowników

We wrześniu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 6224,9 tysięcy osób i było wyższe niż rok wcześniej o 3,2% , natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 4771,86 zł i było wyższe od tego wypłacanego rok wcześniej o 6,7%. - podał GUS.

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan

Dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń wskazują na dobrą kondycję rynku pracy i wzmacnianie pozycji pracowników.

Warto zauważyć, że w porównaniu do sierpnia - liczba zatrudnionych spadła, choć bardzo niewiele. Rok wcześniej, w porównywanym okresie miedzy sierpniem a wrześniem liczba zatrudnionych wzrosła. Na tą niewielką zmianę należy patrzeć uważnie, szczególnie w kontekście spadku dynamiki przyrostu liczby zatrudnionych. Może być ona jedną z pierwszych zapowiedzi zmian na rynku pracy polegających stabilizacji liczby pracujących przy jednoczesnym zahamowaniu spadku liczby zarejestrowanych w urzędach pracy.

Wzrost wynagrodzeń jest wyższy niż w analogicznym okresie rok wcześniej (pomiędzy wrześniem 2016 a wrześniem 2017 wynagrodzenia wzrosły o 6,0%). Oznacza to, że w sytuacji znaczących niedoborów pracowników, szczególnie posiadających potrzebne w przedsiębiorstwach kwalifikacje, pracodawcy nadal są gotowi podnosić wynagrodzenia, aby utrzymać dotychczasowych pracowników lub pozyskać nowych.

Wzrost wynagrodzeń nie jest jednakowy we wszystkich branżach - od początku roku w największym stopniu płace wzrosły w sektorze górniczym i wydobywczym (9,3%), najmniej - w rolnictwie i przetwórstwie (0,3%). Z uwagi na inflację, należy liczyć się z obniżką realnej wartości wynagrodzenia i dalszą presją płacową w branżach, gdzie jest duże zapotrzebowanie na pracę.

Konfederacja Lewiatan