Pracodawcy zadowoleni z nowej ustawy o OZE

Sejm znowelizował ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE). Za nowymi przepisami zagłosowało 430 posłów, dwóch było przeciw, jeden się wstrzymał. Wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w obszarze energetyki - uważa Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan.

W noweli skorygowano przede wszystkim błędne, kwestionowane przez Komisję Europejską, przepisy dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej. Uzyskano także notyfikację Komisji reguł przejścia instalacji z wygasającego systemu wsparcia zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego.

Wprowadzono nowy, opcjonalny tryb wsparcia dla małych instalacji wodnych i biogazowych (taryfy gwarantowane obok systemu aukcyjnego), co jest rozwiązaniem bardziej przyjaznym mniejszym inwestorom. Usprawniono także procedury aukcyjne i uproszczono wiele przepisów (w tym liczenia pomocy publicznej).

Wszystkie te zmiany ograniczają ryzyko popełnienia błędu, a w efekcie ryzyko konieczności zwrotu otrzymanego wsparcia. Zdaniem pracodawców nowe przepisy ułatwią rozwój morskich farm wiatrowych. W aukcji będzie mógł wystartować podmiot, który ma prawomocne pozwolenie na wznoszenie i wykorzystanie sztucznych wysp oraz posiada ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Nie będzie potrzebne już pozwolenie na budowę.
Wiceminister energii Grzegorz Tobiszewski poinformował złożył obietnicę Radzie OZE, że wkrótce rozpoczną się prace nad kolejnym pakietem przepisów dla OZE.

- Jesteśmy zadowoleni z kształtu przyjętej ustawy. Deklarujemy nasz udział w przygotowaniu propozycji kolejnych zmian. Cieszy nas także zwrot w polityce rządu i zrozumienie dla korzyści energetycznych i gospodarczych rozwoju farm wiatrowych na Bałtyku. Apelować będziemy o szybkie przygotowanie odrębnej ustawy dedykowanej energetyce morskiej - mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Projekt likwiduje też wątpliwości interpretacyjne co do sposobu opodatkowania wiatraków podatkiem od nieruchomości. Powinno to wpłynąć pozytywnie na toczące się postępowania administracyjne i sądowo- administracyjne.

Zdaniem Lewiatana dobrym rozwiązaniem jest również wyeliminowanie 3.letniego terminu „ważności" pozwoleń na budowę dotyczących elektrowni wiatrowych oraz ujednolicenie przepisów wstecznie, od 1 stycznia 2018 r. w brzmieniu bardziej korzystnym dla podatnika.

Konfederacja Lewiatan