Pracownicze Plany Kapitałowe, jednak nie tak szybko

11 maja 2018 r. w siedzibie Konfederacji Lewiatan Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju spotkał się z przedsiębiorcami. Spotkanie dotyczyło m.in. możliwości współpracy przedsiębiorstw z PFR, poręczeń i gwarancji dla instytucji finansowych wspierających inwestycje przedsiębiorstw, programów wspierających inwestycje sektora MMŚP przy współpracy z instytucjami finansowymi, jako instytucjami pośredniczącymi, głównych kierunków alokacji inwestycji w Polsce oraz w znacznej części Pracowniczych Planów Kapitałowych.

W temacie PPK prezes Borys, stwierdził, że głównym celem projektu jest zwiększenie dodatkowych oszczędności prywatnych na starość i tego celu nie da się zrealizować bez głębszej reformy kapitałowego filara systemu emerytalnego oraz zdecydowanych działań legislacyjnych, które wymuszą gromadzenie takich oszczędności. Zaznaczył, że taki jest globalny trend występujący w większości państw rozwiniętych, a moment dla wdrożenia tego rozwiązania jest szczególnie korzystny. Niemniej rozwiązanie to należy wprowadzać w możliwie najlepszej atmosferze i przy szerokiej akceptacji społecznej. Dlatego prace legislacyjne nie będą prowadzone w nadmiernym pośpiechu. Tego rodzaju projekt, zdaniem PFR, wymaga co najmniej 2-3 kwartałów na przygotowanie. Dlatego termin 1 stycznia 2019 r. nie jest już brany pod uwagę.

Najwcześniejszy możliwy termin wejście w życie i powstania obowiązku powołania PPK dla dużych podmiotów to 1 lipca 2019 r., jednak bardziej prawdopodobny jest początek 2020 r. Prezes Borys poinformował też, że nowy projekt ustawy uwzględni wiele uwag Konfederacji Lewiatan, w tym wycofany będzie kontrowersyjny zapis odpowiedzialności karnej za „nakłanianie pracowników do wyjścia z PPK".

W ramach dyskusji nad PPK poruszono także kwestie relacji PPK i PPE, włączenia do systemu innych programów oszczędzania na emeryturę występujących w ramach przedsiębiorstw oraz obciążeń administracyjno-biurokratycznych dla firm wynikających z wdrożenia PPK oraz wynikającego z tego wdrożenia wzrostu kosztów pracy w kontekście innych regulacji dotyczących obciążeń wynagrodzeń m.in. składkami na ubezpieczenia społeczne. Paweł Borys przyznał, że nie popiera likwidacji limitu 30-krotności składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, i że sprawa ta powinna być jak najszybciej wyjaśniona przez TK, aby ograniczyć niepewność pracodawców, co do kosztów funkcjonowania firm.

Ponadto, w ramach dyskusji omówiono działania podejmowane przez PFR w ramach koordynacji tematów flagowych Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, w tym w zakresie elektormobilności i innowacyjności gospodarki.

Przedyskutowano możliwość stosowania i skuteczność narzędzi wsparcia inwestycji i rozwoju firm, których jest w sumie ok. 150. Omówiono zagadnienia dotyczące działań potrzebnych do wyjścia polskich firm na rynki międzynarodowe. Duże zainteresowanie wzbudziły przede wszystkim działania służące wsparciu kapitałowemu przedsiębiorstw oferowanymi przez grupę PFR instrumentami, jak wykup pakietów mniejszościowych akcji, Fundusz Aniołów Biznesu, Corporate Venture Capital i inne.

PFR szacuje, że luka efektywności polskiej gospodarki wynosi obecnie ok. 30% i ma ambicje znacznego jej zmniejszenia poprzez wsparcie inwestycji.

Konfederacja Lewiatan