Producenci leków zadowoleni ze zmian w ochronie patentowej

Unijni producenci leków, w tym ok. 50 firm polskich, będą mogli łatwiej i szybciej wchodzić na rynki trzecie z lekami generycznymi i biopodobnymi po wygaśnięciu patentu - zaproponowała Komisja Europejska. Konfederacja Lewiatan uważa, że to bardzo dobra informacja dla naszych przedsiębiorstw.

- Od dłuższego czasu zabiegaliśmy, aby zamknąć dyskusję na temat możliwości zwolnienia producentów z reżimu dodatkowego świadectwa ochronnego w przypadku wytwarzania leków poza kraje UE - mówi dr Dobrawa Biadun, radca prawny, ekspert ds. polityk publicznych Konfederacji Lewiatan.

W przygotowanie nowego rozwiązania mocno zaangażowało było biuro Lewiatana w Brukseli. - Wspieraliśmy Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego w wysiłkach, aby uregulować kwestię ochrony patentowej - mówi Kinga Grafa, dyrektorka biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.
Propozycja KE nie wpłynie na ochronę patentową leków w samej UE, a jedynie pozwoli szybciej rozwijać się europejskim, w tym polskim, producentom, dając możliwość sprzedaży leków w krajach, w których taka ochrona patentowa nie funkcjonuje.

Dzięki nowym regulacjom nastąpi wzmocnienie europejskiego przemysłu farmaceutycznego względem wytwórców z Indii, Stanów Zjednoczonych czy Chin. W ocenie Konfederacji Lewiatan wprowadzanie takich mechanizmów jest konieczne, aby gospodarka europejska mogła się rozwijać i konkurować na rynkach pozaunijnych.

- Możliwość wytwarzania leków na rynki trzecie przełoży się na unowocześnienie technologii, infrastruktury i przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów. W chwili wygaśnięcia wszystkich praw patentowych w UE, pacjent unijny będzie miał szybszy dostęp do alternatyw terapeutycznych z uwagi na brak opóźnienia wynikającego z czynności technicznych - dodaje Dobrawa Biadun.

Więcej tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3907_pl.htm

Konfederacja Lewiatan