Relacja z konferencji European Defence Industry Summit

6 grudnia br. odbyła się coroczna konferencja European Defence Industry Summit, na której dyskutowano o kluczowej roli przemysłu w zacieśnianiu unijnej współpracy w dziedzinie obronności. Obecni byli najwyżsi rangą urzędnicy reprezentujący Komisję Europejską, Europejską Agencję Obrony, NATO, niektóre państwa członkowskie UE oraz przede wszystkim przedstawiciele wielu firm, w tym z Polski.

 

 

Konferencję uroczyście otworzył Dyrektor Europejskiej Agencji Obrony (EAO) Jorge Domecq zaznaczając, że użycie po raz pierwszy w historii wpisanego do unijnych traktatów mechanizmu stałej współpracy strukturalnej (skrót z ang. PESCO), zainaugurowanie koordynowanego przez Europejską Agencję Obrony corocznego przeglądu wydatków w sprawie obronności (z ang. CARD), a także uruchomienie Europejskiego Funduszu Obronnego (skrót z ang. EDF) oznacza, że państwa członkowskie UE widząc coraz bardziej napiętą i skomplikowaną sytuację geopolityczną spowodowaną m.in. wojną na Ukrainie, w Syrii, Libii, czy Jemenie, postanowiły w końcu poważnie podejść do tematu podnoszenia swoich zdolności obronnych. W takim momencie kluczowe jest zapewnienie spójności pomiędzy wspomnianymi nowymi trzema filarami unijnej polityki obronnej: PESCO, CARD i EDF.

W PESCO uczestniczy 25 państw członkowskich (w tym Polska) i realizowane są 23 wspólne projekty. Będą one mogły być częściowo finansowane z EDF, który w następnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 zmobilizuje 13 mld euro (4,1 mld euro z funduszy unijnych). Ponadto, firmy będą mogły ubiegać się o środki z tego funduszu na inne projekty ogłaszane przez EAO oraz na badania i innowacje. Skorzystać z niego będzie można jednak tylko pod warunkiem zgłoszenia się minimum 3 konsorcjów z 3 państw członkowskich. Celem takiego rozwiązania ma być zacieśnienie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony pomiędzy państwami członkowskimi. Jak zauważa Komisja, szacuje się, że brak takiej współpracy kosztuje od 25 do 100 miliardów euro rocznie. Obecnie bowiem około 80% zamówień w dziedzinie obronności odbywa się na szczeblu krajowym, co prowadzi do kosztownego powielania zdolności wojskowych.

W pozostałych panelach poza dyskusją na temat PESCO i EDF, mówiono także o współpracy pomiędzy UE a NATO oraz o cyberbezpieczeństwie.
W European Defence Industry Summit udział wzięli przedstawiciele firm członkowskich: Mariusz Krawczak (PCO), Andrzej Cieślak (Dynacon), Krzysztof Samp (iTTi), Robert Magiera i Jerzy Michalski (SpaceForest), Bartosz Szkudlarek (Eversis) oraz Zespół Lewiatana w Brukseli, Kinga Grafa i Adam Dorywalski. Ponadto, do udziału w konferencji zaprosiliśmy także przedstawicieli Polskiej Agencji Kosmicznej: Rafała Borka i Kingę Gruszecką.

Szczegółowa agenda spotkania >>