Robert Lisicki w DGP o zniesieniu limitu 30-krotności

W artykule „Czy TK uszanuje rolę partnerów społecznych", który ukazał się 11 lipca br. w „Dzienniku Gazecie Prawnej", Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan i Barbara Surdykowska, ekspert NSZZ „Solidarność" piszą o spodziewanej decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zniesienia limitu 30-krotności.

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1170362,ustawa-o-systemie-ubezpieczen-spolecznych-w-tk.html

Konfederacja Lewiatan