Spotkanie Danish Energy Industries Federation z Konfederacją Lewiatan i Forum Energii

28-29 listopada z wizytą studyjną przyjechała do Polski grupa 20 przedsiębiorców duńskich zrzeszonych w Danish Energy Industries Federation, siostrzanej dla Konfederacji Lewiatan organizacji. DI jest, podobnie jak Lewiatan, członkiem BusinessEurope.

29 listopada, w siedzibie Lewiatana, odbyła się debata poświęcona transformacji polskiego sektora energetycznego. Tym ciekawsza, że miała miejsce tydzień po ogłoszeniu przez Ministra Energii projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP 2040).

Wstępem do debaty były prezentacje przygotowane przez członków Lewiatana oraz ekspertów Forum Energii, najlepszego polskiego think-tanku energetycznego.
Dyskusja była wielowątkowa i dotyczyła bieżącej sytuacji sektora energetycznego, scenariuszy jego przemian, transformacji sektora węgla brunatnego i kamiennego oraz barier i perspektyw rozwoju sektora energii odnawialnej. Kolejnym wątkiem, istotnym dla przedsiębiorców obu krajów, było ciepłownictwa i technologie zwiększenia efektywności energetycznej budynków w celu eliminacji smogu i poprawy jakości życia w miastach.

Sporo czasu poświecono także perspektywom rozwoju energetyki morskiej na Bałtyku. Jak wynika z PEP 2040, Polska staje się perspektywicznym rynkiem dla operatorów farm wiatrowych, obok uznanej już pozycji dostawcy niektórych urządzeń i usług wykonawczych dla inwestycji offshorowych.

Z powodów oczywistych rozmawiano także o oczekiwaniach biznesu wobec Szczytu Klimatycznego COP 24 i o tym jak Polska może przyczynić się do sukcesu Konferencji.
Spotkanie prowadzone było wspólnie przez pana Clausa Madsena, CEO ABB Denmark, Prezesa DI Energy oraz dr Grzegorza Baczewskiego, Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan. Słowa powitania z ramienia Confederation of Danish Industry wygłosiła pani Tine Roed. Jej wystąpienie było także impulsem do rozmowy na temat obszarów współpracy pomiędzy DI a Konfederacją Lewiatan, nie tylko w obszarze energetyki.

Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyło ogółem 14 osób, w tym przedstawicieli firm członkowskich oraz ekspertów Forum Energii i Lewiatana.

W załączeniu agenda spotkania wraz z listą uczestników i 5 wygłoszonych prezentacji:

Agenda spotkania

Energy in Denmark, Claus Madsen, CEO, ABB Denmark and Chairman of DI Energy;
Polish energy sector: current state and scenario for 2040, Andrzej Rubczyński, Analysis Director, Forum Energii
Polish Offshore Wind. Perspectives for the utilities and the suppliers, Mariusz Wójcik, Project Manager, Foundation of Sustainable Energy;
Impact of Polish National Energy and Climate plan for P2H solutions, dr Christian Schnell, Solivan
How Poland can contribute to the good COP24 outcome, Paweł Mikusek, Communications Coordinator, Forum Energii;


Konfederacja Lewiatan