Spotkanie H. Bochniarz z Ł. Szumowskim, ministrem zdrowia


W czasie spotkania, 26 lutego br., prezydent Konfederacji Lewiatan, Henryki Bochniarz z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim rozmawiano o roli dialogu społecznego, rozwoju branży farmaceutycznej oraz działaniach dających szanse funkcjonowania prywatnych i publicznych placówek medycznych.

- Najważniejsze dla sektora ochrony zdrowia w Polsce jest równe traktowanie wszystkich podmiotów (zarówno prywatnych, jak i państwowych), co zadeklarował pan minister na ostatnim posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Wszelkie zmiany powinny się dokonywać jedynie przy zachowaniu dialogu z interesariuszami, takimi jak organizacje pracodawców - powiedziała Henryka Bochniarz.

W spotkaniu uczestniczyła również dr Dobrawa Biadun, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan