Spotkanie z Pawłem Gruzą, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów (relacja)

31 stycznia br. członkowie Prezydium Rady Podatkowej spotkali się z Pawłem Gruzą, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów.

Celem spotkania było poznanie planów resortu finansów dotyczących polityki podatkowej oraz przekazanie zastrzeżeń przedsiębiorców do zmian podatkowych uchwalonych w 2017 r.

Minister przekazał informację, że pierwszy etap uszczelniania systemu podatkowego został zakończony. W najbliższym czasie uwaga Ministerstwa zostanie poświęcona na monitorowanie nieprawidłowości (szarej strefy) występującej w konkretnych branżach. Kontynuowane i rozwijane będą projekty informatyczne służące weryfikacji poprawności rozliczeń podatników (JPK). W planach Ministerstwa jest napisanie nowych ustaw o podatkach dochodowych, podzielonych na ustawę od dochodów osobistych, kapitałów pieniężnych oraz ustawę od działalności gospodarczej, które mogłyby wejść w życie w 2020 r. Zdaniem Min. Gruzy uzasadnione jest wprowadzenie proinwestycyjnych zachęt podatkowych.

W trakcie spotkania przedstawiciele firm zgłosili wiele zastrzeżeń związanych z uchwaloną pod koniec 2017 r. tzw. ustawą antyoptymalizacyjną. Aby rozstrzygnąć zgłaszane wątpliwości Ministerstwo Finansów planuje opublikować objaśnienia podatkowe.