Warto wykorzystać potencjał towarzystw emerytalnych

W tym tygodniu rząd ma zaprezentować projekt ustawy o pracowniczych programach kapitałowych. Warto w nich wykorzystać potencjał powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE).

Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan

Powodzenie tego programu będzie zależeć od efektywności podmiotów, które będą inwestowały gromadzone oszczędności. Mamy nadzieję, że ustawodawca umożliwi wzięcie udziału w programie dostatecznie dużej liczbie wiarygodnych podmiotów zarządzających, aby zapewnić bezpieczeństwo a jednocześnie silną konkurencję, która leży w interesie oszczędzających. Polacy powinni mieć szeroki wybór instytucji, którym powierzą swoje pieniądze.

Z wcześniejszych informacji można wnioskować, że pieniędzmi gromadzonymi w ramach PPK mają zarządzać Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Nie jest jasne czy będą mogły z nimi konkurować PTE, które zarządzając Otwartymi Funduszami Emerytalnymi (OFE), oferując Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) zdobyły największe na rynku doświadczenie w produktach emerytalnych.
PTE mają najniższe koszty funkcjonowania i są najtańsze dla klientów, osiągają wysokie stopy zwrotu, więc ich wykluczenie byłoby zdecydowanie niekorzystne dla oszczędzających i w rezultacie zmniejszyłoby zasięg programu PPK.

Konfederacja Lewiatan