Współpraca biznesu z Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Egelund Network

W dniach 23-24 maja na zamku Egelund pod Kopenhagą odbyło się spotkanie przedstawicieli federacji pracodawców z Regionu Morza Bałtyckiego. Konfederację Lewiatan reprezentowali Kinga Grafa i Adam Dorywalski.

Dwudniowa konferencja poświęcona była wyzwaniom dla biznesu, zwłaszcza w zakresie spraw społecznych. Uczestnicy zgodzili się, że powinni współpracować i wymieniać się doświadczeniami, aby sprostać takim wyzwaniom, jak Brexit, niedobory siły roboczej, zwłaszcza tej wykwalifikowanej, czy bariery legislacyjne utrudniające funkcjonowanie wspólnego rynku, co przekłada się na większe koszty po stronie firm oraz mniejszą mobilność pracowników pomiędzy krajami członkowskimi.

W ramach dyskusji i warsztatów wymieniono się także doświadczeniami w zakresie funkcjonowania dialogu społecznego w reprezentowanych krajach. Modelowym rozwiązaniem jest przykład duński i bardzo dobra współpraca pomiędzy pracodawcami i związkami zawodowymi. Wynika ona w dużej mierze z wysokiego poczucia odpowiedzialności za państwo, firmy i społeczeństwo przez obie strony dialogu. Siła duńskiego modelu leży w tzw. układach zbiorowych zawartych przez poszczególne branże i firmy, dzięki czemu jest on bardzo elastyczny z niewielką liczbą regulacji na poziomie krajowym.

Brukselski Zespół Lewiatana przedstawił najważniejsze wyzwania dla swoich członków, zarówno w Polsce, jak i w UE, tj. gospodarka cyfrowa, gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), sprawy społeczne, polityka kosmiczna, nowy wieloletni budżet unijny, lepsze wykorzystanie środków na B+R+I (Badania + Rozwój + Innowacje) oraz znaczenie polityki spójności dla nowych państw członkowskich.

Uczestnicy zgodzili się, że bez inwestowania przez firmy i państwa w innowacje i umiejętności cyfrowe swoich pracowników i obywateli, europejska gospodarka nie będzie konkurencyjna i tym samym nasz relatywnie wysoki standard życia może ulec pogorszeniu. Warto także docenić znaczenie unijnej polityki spójności dla rozwoju gospodarczego Unii. Aż 60% inwestycji publicznych w Polsce jest finansowana z funduszu kohezyjnego i zbyt duże cięcia w tym obszarze doprowadzą do podziału Europy, co osłabi konkurencyjność i innowacyjność całej europejskiej gospodarki.

- Z inicjatywy Duńskiej Konfederacji Pracodawców (DA) zainaugurowaliśmy tzw. Egelund Network, czyli współpracę federacji pracodawców z Regionu Morza Bałtyckiego zrzeszonych w BusinessEurope. Była to doskonała okazja, aby lepiej się poznać i zdiagnozować obszary współpracy. W najbliższych dniach powołamy nieformalne grupy robocze dedykowane do konkretnych zadań. Cieszę się, że Lewiatan jest częścią tej inicjatywy - zauważa K. Grafa.