Wypowiedzenie umowy pomiędzy Polską a Wielką Brytanią - spotkanie

Wypowiedzenie umowy pomiędzy Polską, a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji - spotkanie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

Konfederacja Lewiatan zwróciła uwagę na możliwe ryzyko osłabienia ochrony inwestorów na skutek wypowiedzenia umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Londynie dnia 8 grudnia 1987 r. w kontekście Brexitu.

W związku ze stanowiskiem Konfederacji Lewiatan, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło propozycję spotkania i dyskusji w wyżej opisanym przedmiocie. Spotkanie ma odbyć się 17 maja 2018 r.

W związku z powyższym, jeśli chcecie Państwo wziąć udział w konsultacjach, proszę przesłać uwagi bądź stanowisko w przedmiocie wypowiedzenia umowy o ochronie inwestycji do dnia 15 maja 2018 na adres e-mail azwolinski@konfederacjalewiatan.pl