Z ministrem Ociepą o promocji polskich firm w Brukseli

11 kwietnia, w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich firm i organizacji pracodawców z ministrem Marcinem Ociepą, Podsekretarzem Stanu ds. europejskich w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Spotkanie prowadziła Minister Małgorzata Wenerska-Craps.

Minister podkreślił wagę współpracy z polskimi przedsiębiorcami, także na szczeblu unijnym. Zaznaczył, że gros prac ministerstwa to sprawy europejskie, dlatego MPiT widzi potrzebę bliskich relacji z polskim biznesem w Brukseli. - Dobrze rozumiemy, że biznes, gospodarka, ekonomia wyprzedza politykę.

Przedstawiciele biznesu opowiedzieli o specyfice swoich organizacji i postulatach wobec ministerstwa. Kinga Grafa mówiła o długiej tradycji funkcjonowania Lewiatana w Brukseli oraz o sprawach priorytetowych dla członków, jak m. in. delegowanie pracowników, pakiet mobilności, gospodarka o obiegu zamkniętym, jednolity rynek cyfrowy, czy włączenie w europejski łańcuch dostaw polskich firm z branży kosmicznej.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że potrzeba silniejszej reprezentacji polskich firm w Brukseli i że skuteczne działanie wymaga dobrych, opartych na wiedzy i zaufaniu, relacji z przedstawicielami unijnych instytucji.